obrazek

We wszystkich działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze kierowane są na dobro naszych podopiecznych. Stwarzamy im jak najlepsze warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju.

 

Kontakt

Dyrektor szkoły:

mgr Katarzyna Skowrońska - Piekarska 

E-mail szkoły:

sptrojca@wp.pl

Strona www:

www.sptrojca.szkolnastrona.pl

Telefon:

75 77 18 326

Adres szkoły:

Trójca 77
59-900 Zgorzelec