obrazek

 

Najmłodsza jednostka organizacyjną samorządu Gminy Zgorzelec. Powstała 1.09.2015 roku. Głównym celem jest upowszechnianie masowej turystyki, rekreacji i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców naszej ”małej ojczyzny”. W skład CRT w Radomierzycach wchodzi:

-Łagowski Obiekt Sportowy „ŁOŚ” w Łagowie

 

Ponadto CRT jest administratorem boisk sportowych Apisu Jędrzychowice, Iskry Łagów, LZS Ręczyn i boiska sportowego w Jerzmankach. Wypełniając statutowe powinności współpracuje ze szkołami podstawowymi i szkołami ponadpodstawowymi naszego terenu. W ramach aktywizowania lokalnego społeczeństwa wspierać stowarzyszenia, kluby sportowe oraz różnego rodzaju organizacje w ich działaniach na rzecz upowszechniania masowej turystyki, rekreacji i sportu.  CRT jest miejscem gdzie każdy może realizować swoje pasje.

 

Oficjalna strona