obrazek

 

W dniu 31 maja 2016 r. Gmina Zgorzelec złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu polsko – czeskiego pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I”.

Gmina Zgorzelec brała udział w przygotowaniu projektu w roli Partnera Wiodącego. Wśród partnerów znaleźli się również: Gmina Sulików oraz Miasto Zawidów, a po stronie Czeskiej partnerem projektu jest Gmina Černousy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej na pograniczu polsko – czeskim. W związku z tym w ramach projektu planuje się stworzenie wokół zbiornika wodnego w Niedowie (Witka) pierwszego etapu trasy turystyczno –rekreacyjnej – drogi rowerowej oraz szlaku rowerowego tworzącego pętlę przez stronę polską oraz czeską, w tym  kilka punktów – przystani rekreacyjnych, plaży, miejsc odpoczynku dla turystów. Każda z przystani ma stanowić odrębny punkt na trasie wokół zbiornika o indywidualnym charakterze i funkcji przewodniej.