obrazek

Fundatorem pałacu był Joachim Sigismund von Ziegler, podkomorzy króla Augusta II Mocnego. Realizację pałacowego założenia wraz ze wspaniałym ogrodem uformowanym na modłę starofrancuską rozpoczęto w 1708roku. 

Ponieważ Ziegler nie był żonaty już za życia postanowił cały swój majątek przekazać dobroczynnej fundacji. Postanowienie z roku 1722 zarządziło, że jedna dama dworu i dwanaście szlacheckich panien, które bez własnej winy popadły w biedę miały zamieszkać w przytułku. Warunkiem jednak było, iż nie mogły być zamężne i musiały być wyznania ewangelickiego oraz udokumentować pochodzenie szlacheckie od czterech pokoleń.

Dzięki zakwaterowaniu króla Fryderyka Wielkiego w 1745 roku pałac zyskał sławę „Najpiękniejszego Pałacu Łużyc”.