Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 38/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wyliczono środki przypadające poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2020 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1

Białogórze

19.312,54 zł

2

Gozdanin

14.008,39 zł

3

Gronów

24.163,34 zł

4

Jerzmanki

45.334,60 zł

5

Jędrzychowice

42.251,85 zł

6

Kostrzyna

15.685,77 zł

7

Koźlice

20.309,90 zł

8

Koźmin

17.907,17 zł

9

Kunów

20.853,92 zł

10

Łagów

45.334,60 zł

11

Łomnica

15.549,77 zł

12

Osiek Łużycki

22.531,30 zł

13

Pokrzywnik

11.152,31 zł

14

Przesieczany

14.189,73 zł

15

Radomierzyce

22.984,64 zł

16

Ręczyn

32.550,24 zł

17

Sławnikowice

23.800,67 zł

18

Spytków

15.051,09 zł

19

Trójca

39.169,09 zł

20

Tylice

38.715,75 zł

21

Żarska Wieś

43.566,55 zł

Razem

544.423,22 zł

 

 

 


Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 38/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wyliczono środki przypadające poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2019 r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1

Białogórze

19.892,12 zł

2

Gozdanin

14.540,20 zł

3

Gronów

25.054,60 zł

4

Jerzmanki

47.362,20 zł

5

Jędrzychowice

43.667,95 zł

6

Kostrzyna

16.434,68 zł

7

Koźlice

21.123,54 zł

8

Koźmin

18.755,43 zł

9

Kunów

21.976,06 zł

10

Łagów

47.362,20 zł

11

Łomnica

16.339,96 zł

12

Osiek Łużycki

23.586,38 zł

13

Pokrzywnik

11.698,46 zł

14

Przesieczany

14.587,56 zł

15

Radomierzyce

23.823,19 zł

16

Ręczyn

29.411,93 zł

17

Sławnikowice

24.817,79 zł

18

Spytków

16.055,79 zł

19

Trójca

40.068,42 zł

20

Tylice

40.684,13 zł

21

Żarska Wieś

46.083,42 zł

Razem

563.326,01 zł

Sporządził: Rafał Jasiul – Skarbnik Gminy Zgorzelec

 


 

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 38/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wyliczono środki przypadające poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2018 r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1

Białogórze

18.656,93 zł

2

Gozdanin

13.758,93 zł

3

Gronów

24.089,26 zł

4

Jerzmanki

44.527,29 zł

5

Jędrzychowice

39.851,92 zł

6

Kostrzyna

15.851,71 zł

7

Koźlice

19.814,64 zł

8

Koźmin

17.499,22 zł

9

Kunów

20.616,13 zł

10

Łagów

44.527,28 zł

11

Łomnica

15.094,75 zł

12

Osiek Łużycki

22.263,64 zł

13

Pokrzywnik

10.953,71 zł

14

Przesieczany

13.803,46 zł

15

Radomierzyce

22.931,55 zł

16

Ręczyn

26.716,37 zł

17

Sławnikowice

23.554,93 zł

18

Spytków

14.738,53 zł

19

Trójca

37.447,45 zł

20

Tylice

37.536,50 zł

21

Żarska Wieś

44.438,23 zł

Razem

528.672,43 zł

Sporządził: Rafał Jasiul – Skarbnik Gminy Zgorzelec

 


 

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz Uchwały Nr 38/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wyliczono środki przypadające poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2017 r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1

Białogórze

15.422,68 zł

2

Gozdanin

11.661,05 zł

3

Gronów

20.388,02 zł

4

Jerzmanki

37.616,28 zł

5

Jędrzychowice

33.440,87 zł

6

Kostrzyna

13.466,63 zł

7

Koźlice

16.400,70 zł

8

Koźmin

14.858,43 zł

9

Kunów

17.529,19 zł

10

Łagów

37.616,28 zł

11

Łomnica

12.676,69 zł

12

Osiek Łużycki

18.770,52 zł

13

Pokrzywnik

9.291,22 zł

14

Przesieczany

11.661,05 zł

15

Radomierzyce

19.522,85 zł

16

Ręczyn

22.419,30 zł

17

Sławnikowice

20.087,09 zł

18

Spytków

12.413,37 zł

19

Trójca

31.522,44 zł

20

Tylice

31.672,91 zł

21

Żarska Wieś

37.616,28 zł

Razem

 

446.053,86 zł

Sporządził: Rafał Jasiul – Skarbnik Gminy Zgorzelec

 

 


 

 Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 38/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wyliczono środki przypadające poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH
NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2016 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1

Białogórze

14.822,97 zł

2

Gozdanin

11.335,21 zł

3

Gronów

19.909,28 zł

4

Jerzmanki

36.330,80 zł

5

Jędrzychowice

32.225,42 zł

6

Kostrzyna

12.788,44 zł

7

Koźlice

15.622,24 zł

8

Koźmin

14.387,00 zł

9

Kunów

16.784,83 zł

10

Łagów

36.330,80 zł

11

Łomnica

12.025,49 zł

12

Osiek Łużycki

18.601,37 zł

13

Pokrzywnik

8.937,38 zł

14

Przesieczany

11.189,89 zł

15

Radomierzyce

18.637,70 zł

16

Ręczyn

21.144,53 zł

17

Sławnikowice

19.364,32 zł

18

Spytków

11.734,85 zł

19

Trójca

30.081,90 zł

20

Tylice

30.227,23 zł

21

Żarska Wieś

36.330,80 zł

22

Niedów

7.702,13 zł

Razem

436.514,56 zł

Sporządził: Rafał Jasiul – Skarbnik Gminy Zgorzelec

 

 

 


 

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) oraz Uchwały Nr 312/14 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. wyliczono środki przypadające sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2015r. wg poniższego zestawienia:

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH

NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2015r.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo

1

Białogórze

13 306,55 zł

2

Gozdanin

10 043,89 zł

3

Gronów

17 592,80 zł

4

Jerzmanki

31 986,90 zł

5

Jędrzychowice

28 436,35 zł

6

Kostrzyna

11 067,47 zł

7

Koźlice

13 306,55 zł

8

Koźmin

12 666,81 zł

9

Kunów

14 586,03 zł

10

Łagów

31 986,90 zł

11

Łomnica

10 715,61 zł

12

Niedów

6 781,22 zł

13

Osiek Łużycki

16 665,17 zł

14

Pokrzywnik

7 804,80 zł

15

Przesieczany

9 979,91 zł

16

Radomierzyce

16 377,29 zł

17

Ręczyn

18 552,40 zł

18

Sławnikowice

17 112,99 zł

19

Spytków

10 203,82 zł

20

Trójca

26 805,02 zł

21

Tylice

26 197,27 zł

22

Żarska Wieś

31 986,90 zł

Razem

384 162,67 zł

Sporządziła: Anna Kiślak

 


Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 51 poz.420) oraz Uchwałą Nr 228/13r. Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r. wyliczono środki przypadające sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2014r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH

NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2014r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo
 

1.

Białogórze

12.411,28 zł

2.

Gozdanin

9.368,13 zł

3.

Gronów

16.140,63 zł

4.

Jędrzychowice

26.403,80 zł

5.

Jerzmanki

29.834,80 zł

6.

Kostrzyna

10.472,01 zł

7.

Koźlice

12.262,10 zł

8.

Koźmin

11.575,90 zł

9.

Kunów

12.888,63 zł

10.

Łagów

29.834,80 zł

11.

Łomnica

9.905,15 zł

12.

Niedów

6.324,98 zł

13.

Osiek Łużycki

15.484,26 zł

14.

Pokrzywnik

7.279,69 zł

15.

Przesieczany

9.457,63 zł

16.

Radomierzyce

15.245,58 zł

17.

Ręczyn

17.214,68 zł

18.

Sławnikowice

16.110,79 zł

19.

Spytków

9.397,96 zł

20.

Trójca

25.091,07 zł

21.

Tylice

24.017,01 zł

22.

Żarska Wieś

29.834,80 zł

RAZEM

356.555,69 zł

Sporządziła: Anna Kiślak

 


Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że zgodnie z ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 51 poz.420) oraz Uchwałą Nr 240/2010r. z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r. Wyliczono środki przypadające sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r. wg poniższego zestawienia:

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH

NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2013r. (stan na dzień 06.09.2012r.)

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków przypadających
na dane sołectwo
 

  1.

Niedów

6.179,34 zł

  2.

Pokrzywnik

7.161,10 zł

  3.

Spytków

9.066,88 zł

  4.

Przesieczany

9.153,50 zł

  5.

Gozdanin

9.269,00 zł

  6.

Łomnica

9.269,00 zł

  7.

Kostrzyna

10.221,89 zł

  8.

Koźmin

11.001,53 zł

  9.

Koźlice

11.867,79 zł

10.

Białogórze

12.127,67 zł

11.

Kunów

12.445,30 zł

12.

Radomierzyce

14.668,70 zł

13.

Osiek Łużycki

15.130,71 zł

14.

Gronów

15.506,09 zł

15.

Sławnikowice

15.621,59 zł

16.

Ręczyn

16.632,23 zł

17.

Tylice

23.273,57 zł

18.

Trójca

23.793,33 zł

19.

Jędrzychowice

25.063,85 zł

20.

Żarska Wieś

28.875,35 zł

21.

Jerzmanki

28.875,35 zł

22.

Łagów

28.875,35 zł

RAZEM

344.079,12 zł     

Sporządziła: Anna Kiślak